Vodou ředitelné vypalovací laky na sklo atestovány SZÚ pro přímý styk s potravinami

 V měsíci březnu proběhla zkouška ve Státním zdravotním ústavu v Praze vodou ředitelného vypalovacího laku na jeho vhodnost pro přímý styk s potravinami. Lak vyhověl ve všech parametrech

.  
 

<script type="text/javascript" src="//rqravbpe.app.foxydesk.cz/php/app.php?widget-init-inline.js"></script>