DEREMPOX 2K základní nátěr

Při spuštění nových stránek jsme avizovali, že na nich chceme informovat o našich produktech.
Zde je první z nich.
DEREMPOX 2K základní nátěr.


Jedná se o vysokosušinový (HS) nátěrový systém, který je nesmírně odolný proti otěru, s dobrou přilnavostí, chemickou odolností a je jej možno použít jako vysokosušinový 2K základ na ocel na neželezné kovy. Vytvrzený nátěr se vyznačuje velmi dobrou protikorozní ochranou a odolností proti ředěným kyselinám a louhům, slané vodě a agresivní odpadní vodě.Vzhledem k velice rychlému zasychání je možné jej použít i při nižších teplotách a vyšší vlhkosti. (Pro další informace si vyžádejte od nás
technický list.)

 

<script type="text/javascript" src="//rqravbpe.app.foxydesk.cz/php/app.php?widget-init-inline.js"></script>