Dodavatel průmyslových laků a barev

DE REM s.r.o.

Jízdárenská 590/2a
682 01 Vyškov
+420 517333178
+420 517333862 - fax
info@derem.cz

DEREMPOX 2K základní nátěr

06.01.2009 10:05

Při spuštění nových stránek jsme avizovali, že na nich chceme informovat o našich produktech.
Zde je první z nich.
DEREMPOX 2K základní nátěr.


Jedná se o vysokosušinový (HS) nátěrový systém, který je nesmírně odolný proti otěru, s dobrou přilnavostí, chemickou odolností a je jej možno použít jako vysokosušinový 2K základ na ocel na neželezné kovy. Vytvrzený nátěr se vyznačuje velmi dobrou protikorozní ochranou a odolností proti ředěným kyselinám a louhům, slané vodě a agresivní odpadní vodě.Vzhledem k velice rychlému zasychání je možné jej použít i při nižších teplotách a vyšší vlhkosti. (Pro další informace si vyžádejte od nás
technický list.)