Dodavatelský průmysl, vozidla a doprava

DEREMPOX - epoxidové základní a vrchní nátěrové hmoty, nátěrové hmoty plněné zinkovým prachem nebo železitou slídou, vodou ředitelné hmoty,
DEREMAQUA - vodou ředitelné nátěrové hmoty,
DEREMPUR - jedno- a dvousložkové nátěrové hmoty
DEREMTHERM - vypalovací laky, teplotně odolné nátěrové hmoty
DEREMLUX - syntetické nátěrové hmoty, strukturální nátěrové hmoty

<script type="text/javascript" src="//rqravbpe.app.foxydesk.cz/php/app.php?widget-init-inline.js"></script>