Dřevařský a nábytkářský průmysl

DEREMCELL - nitrocelulózové nátěrové hmoty,
DEREMDUR - kyselinou tvrditelné nátěrové hmoty,
DEREMPRINT - sítotiskové a hlubotiskové barvy,
DEREMPUR - jedno- a dvousložkové laky
DEREMSOL - laky vytvrzované UV zářením