Dřevařský a nábytkářský průmysl

DEREMCELL - nitrocelulózové nátěrové hmoty,
DEREMDUR - kyselinou tvrditelné nátěrové hmoty,
DEREMPRINT - sítotiskové a hlubotiskové barvy,
DEREMPUR - jedno- a dvousložkové laky
DEREMSOL - laky vytvrzované UV zářením

 

<script type="text/javascript" src="//rqravbpe.app.foxydesk.cz/php/app.php?widget-init-inline.js"></script>