Protikorozní ochrana

DEREMPOX - epoxidové základní a vrchní nátěrové hmoty,barvy s obsahem zinkového prachu, universální základy, barvy s obsahem železité slídy,
DEREMPUR - jedno- a dvousložkové nátěrové hmoty,
DEREMFLEX - PVC silnovrstvé nátěrové hmoty 

<script type="text/javascript" src="//rqravbpe.app.foxydesk.cz/php/app.php?widget-init-inline.js"></script>