Průmysl zpracování plastů

DEREMPRINT - sítotiskové a hlubokotiskové barvy,
DEREMSOL - laky vytvrzované UV lakováním
DEREMPUR - jedno- a dvousložkové nátěrové hmoty
DEREMAQUA - vodou ředitelné hmoty