Průmysl zpracování plastů

DEREMPRINT - sítotiskové a hlubokotiskové barvy,
DEREMSOL - laky vytvrzované UV lakováním
DEREMPUR - jedno- a dvousložkové nátěrové hmoty
DEREMAQUA - vodou ředitelné hmoty

<script type="text/javascript" src="//rqravbpe.app.foxydesk.cz/php/app.php?widget-init-inline.js"></script>